Aktualności

 


 

 

DRODZY RODZICE GRUPY IV

 

Dnia 05 kwietnia ( środa) na godz. 10.00

dzieci z grupy  IV Pszczółki  idą na zajęcia edukacyjne

pt." Tradycje Wielkanocne" do Wojewódzkiej  Biblioteki Publicznej. Filia nr 14 ul. Opolska.

Celem wycieczki jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

 


 

TEATR

Dnia 06 kwietnia (czwartek) o godz. 9.00 zobaczymy  spektakl teatru "CoNieco"

pt. Bajka o kapryśnej księżniczce”.

 DZIEŃ ZIELONY


"Kto lubi kolor zielony,

Kto z wiosną w zielone gra,

Ten nigdy nie jest zmartwiony,

Ten uśmiech wesoły ma".

Kolor zielony dziś nakładamy,

Zieloną wiosnę w zieleni witamy!


21 marca ogłaszamy Dniem Zielonym!!!


Prosimy rodziców o ubranie dzieci w tym dniu w kolor zielony

i przyniesienie do przedszkola: sadzonek cebulek, nasionek, kwiatów itp.


 ZEBRANIE Z RODZICAMI!!!


Dnia 29 marca, o godzi. 16.00, odbędzie się zebranie dla Rodziców

dzieci z rocznika 2011, z grupy III i IV na temat rekrutacji do "O".

Po zebraniu możliwość konsultacji ze specjalistami

Poradni Pedagogiczno -Psychologicznej odnośnie dojrzałości szkolnej dzieci.


                                                                                     Serdecznie zapraszamy!